Välkommen till nyemission
Och tack för att besöket!

Vi distribuerar ett nyhetsbrev om intressanta prospekt, nyemissioner, börsnoteringar och aktier som bygger på det personliga nätverket vi byggt och etablerat sedan 1997 under våra respektive karriärer inom finansbranschen där vi bland annat har varit stationerad i Europa, Asien och Sydamerika.

Nyemission.info grundades 2011 och var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter ett antal framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har vårt nyhetsbrev spridit sig långt utanför den privata krets som ursprungligen var medlem av listan.

För att bedöma sannolikheten om vilket bolag där vi kan se en potentiell investeringsmöjlighet i form av exempelvis en framgångsrik notering och, eller en investering som på sikt kan ge en potentiellt bra avkastning använder vi oss av en rådgivande styrelse och ett unikt diskussionsforum.

Den rådgivande styrelsen inkluderar CEO´s från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare, finansiella institutioner, etablerade privata investerare. Rådgivande styrelse ger en icke-bindande strategisk rådgivning däremot är dem rådgivande medlemmarna av styrelsen bundna av att investera ett visst eget kapital i dem bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev.

Vårt omfattande nätverk har sitt ursprung från 1997 och det är den erfarenheten som vi nu baserar våra investeringsbeslut på.

En ny prenumerant kan förvänta sig att få information om bolag där vi har som krav att vi eller någon utav våra partners deltar i investeringen. För närvarande är det mer än 4 500 prenumeranter av nyhetsbrevet.

Besök vår ordinarie webbsida nyemission.info för mer information

Med vänliga hälsningar

Nyemission.info